ABOUT        CONTACT        ACTIVITIES        OPEN CALL                          


FROZEN LOOPS
Maalauksia
Sami Klemola


VERNISSAGE: 2.6 // 17.00-19.00
4-15.6.2024
ti-su 12.00-18.00


”Kandinsky pohdiskeli aikanaan, että maalaus on jäätynyttä musiikkia. Kuva on pysähtynyt, jäätynyt paikoilleen, mutta liike ja rytmi jatkuvat. Tämän näyttelyn kuvissa on omassa epätäydellisyydessään pyöriviä, jäätyneitä ja hajonneita luuppeja. Toisto ja variaatio ovat musiikin perustekniikoita, mutta näissä töissä ne kertovat myös arkielämän rutiineista. Rutiinit toistuvat, liike ei pysähdy. Mikään ei kuitenkaan toistu koskaan aivan samanlaisena. Monilla ihmisillä toistoon liittyy myös pakonomainen tarve. Rutiinit saattavat muodostua tavaksi kontrolloida ahdistusta. Toisto rauhoittaa, mutta liike ei pysähdy”.

Sami Klemola on säveltäjä, jonka monipuolista ja laajaa tuotantoa ohjaa uteliaisuus äänen eri olomuotoja kohtaan. ”Konserttimusiikin” säveltämisen lisäksi Klemola toteuttaa ääni-installaatioita sekä pohtii äänen olemusta kuvien avulla. Klemola on myös helsinkiläinen defunensemble -yhtyeen taiteellinen johtaja. Klemolan kamarimusiikkiteos ”…On Escher” oli Teostopalkintoehdokkaana vuonna 2020.


/////// /////// ///////

FROZEN LOOPS
Paintings
Sami Klemola

VERNISSAGE: 2.6 // 17.00-19.00
4-15.6.2024
Tue-Sun 12.00-18.00


"Kandinsky thought at that time that painting is frozen music. The image has stopped, frozen in place, but the movement and rhythm continue. The artworks in this exhibition feature revolving, frozen and broken loops in their own imperfection. Repetition and variation are the basic techniques of music, but in these artworks they also tell about the routines of everyday life. Routines are repeated, the movement does not stop. However, nothing is ever exactly the same. Many people also have a compulsive need for repetition. Routines may become a way to control anxiety. Repetition calms, but the movement does not stop".

Sami Klemola is a composer whose versatile and extensive production is guided by his curiosity about the different forms of sound. In addition to composing "concert music", Klemola realizes sound installations and reflects on the essence of sound with the help of images. Klemola is also the artistic director of the Helsinki-based defunensemble band. Klemola's chamber music piece "...On Escher" was nominated for the Teosto Award in 2020.